Holmegårdsparken
Om Holmegårdsparken

Velkommen til Holmegårdsparken

Forsiden

Holmegårdsparken er en selvejende institution, som bygger på gamle værdier og traditioner. Vi inddrager ny viden for at leve op til de krav der stilles til os i dag. Her fortæller vi om Holmegårdsparken som bolig for ældre og som arbejdsplads for engagerede medarbejdere.

Vor opgave i Holmegårdsparken er, at tilbyde pleje, omsorg og behandling, der imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Her skal det være muligt at leve et trygt liv med mening og maksimal frihed samt at have det bedst mulige grundlag for selvudfoldelse og bevarelse af egen identitet.

I Holmegårdsparken skal vi tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab og være en god arbejdsplads for de ansatte.

Holmegårdsparkens profil

Vi danner rammen om 120 beboeres daglige liv og ca. 225 medarbejderes arbejdsliv. Vi er et velfungerende hus, hvor beboernes trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og det tværfaglige samarbejde er i centrum. Vi er en rummelig arbejdsplads, med kvalitet i opgaveløsning.

Vi satser på medarbejdere, som har lyst til at indgå i fællesskabet, uanset hvilken funktion de har. Som har lyst til at medvirke til at vore beboere og pårørende oplever Holmegårdsparken som en værdig og respektfuld ramme om livets sidste fase.

ingen nyheder i denne liste

Indflytning på Holmegårdsparken
Job i Holmegårdsparken
Elite Smiley