Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

For beboere

På denne side findes information vedrørende indflytning og boliger samt om betaling for ophold og ydelser. Her findes også svar på nogle af de spørgsmål der oftest stilles.

Det er for de fleste beboere og deres pårørende vanskeligt at tage beslutningen om at flytte på plejehjem. Det indbærer afsked med mange betydningsfulde ting i tilværelsen, de fysiske rammer som måske har været bolig igennem mange år, afsked med møbler og forskelligt udstyr og et synligt tegn på svaghed.

Det er væsentligt at huske på hvad der har udløst beslutningen, samt at vægte den omsorg og tryghed et plejehjemsophold indebærer.

Mange beboere udtrykker spontant, at de gerne ville være kommet meget tidligere.