Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Beboer- og pårørenderåd

Beboer- og pårørenderådet er et forum for dialog og samarbejde mellem beboerne, de pårørende og ledelsen med henblik på at opnå de bedst mulige forhold for beboerne i Holmegårdsparken.

Rådet er sammensat af 1 beboerrepræsentant og 1 pårørenderepræsentant for hver plejeafdeling, Holmegårdsparken ledelse (dir. Connie Engelund, chefsygeplejerske Linn Hovind, regnskabschef Kristian Pallesen), 1 repræsentant fra seniorrådet i Gentofte Kommune og 1 medarbejderrepræsentant.

Formand for rådet er valgt af og blandt pårørenderepresentanterne.

Der holdes 4 møder årligt, med mulighed for afholdelse af ekstraordinære møder.

Opgaven er at repræsentere beboernes interesser i alle sammenhænge og hvor rådet finder det hensigtsmæssigt.

Ifølge forretningsordenen skal rådet høres og inddrages i:

  • tilsynsrapporter i forbindelse med de kommunale tilsyn
  • tilsynsrapporter i forbindelse med tilsyn ved embedslægen
  • fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligen, herunder pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær mm.

 

Rådet kan ikke behandle almindelige ledelsesforhold og drøfter normalt heller ikke konkrete isolerede problemstillinger. Dog kan enkelthændelser af mere generel karakter diskuteres.