Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Betaling

Husleje og boligadministration

Boligerne på Holmegårdsparken er bygget efter lov om almene boliger og Holmegårdsparken har indgået aftale med OK-Bolig om administration af boligerne.

Det betyder, at huslejen fastsættes efter de faktiske omkostninger for ejendomme, og at huslejen skal godkendes af Gentofte Kommune. Huslejen kan ændres 1 gang om året, og det vil ske med et varsel på 3 måneder.

Der betales et indskud, som refunderes ved fraflytning; fratrukket udgifter til istandsættelse.

Inkluderet i den månedlige husleje betales á conto for forbrug af elektricitet, varme, vand og kabel-tv /YouSee grundpakke). Der er ikke opsat målere for elektricitet, varme og vand i de enkelte boliger, hvorfor de samlede udgifter fordeles ligeligt mellem boligerne.

En gang årligt udarbejder OK-Bolig de endelige forsyningsregnskaber. OK-Bolig sender disse til de enkelte beboere igennem Betalingsservice. Eventuelle differencer i forhold til det, der er betalt á conto, reguleres over den fremtidige huslejebetaling.

Betaling for daglige og månedlige ydelser

Øvrig betaling for pleje, forplejning, vask etc. opkræves ligeledes via Betalingsservice. Ved indflytning indgås der kontrakt om disse forhold.