Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Indretning af bolig

At flytte på plejehjem betyder for de fleste, at de skal skille sig af med mange personlige ejendele og møbler erhvervet gennem et langt liv.

Der skal træffes vigtige valg for at indrette den nye bolig.

Langt de fleste af de beboere der flytter ind hos os har i eget hjem haft en yndlingskrog, hvor de primært har opholdt sig. Vi anbefaler, at den efterlignes mest muligt i plejeboligen.

Vi stiller en plejeseng og eventuelt et sengebord til rådighed. Det er muligt at leje gardiner.

Med hensyn til øvrig møblering er der et dilemma. Boligen er på den ene side et hjem, på den anden side en arbejdsplads. Derfor er det nødvendigt at tænke på at flytte ind med lette og ikke for mange møbler. Gulvtæpper kan være et problem, idet mange ældre, der er gangbesværede. nemt falder i dem og de besværliggør fornuftig hygiejne samt brug af lift.

Serviceafdelingen hjælper gerne med ophængning af billeder mv. samt med indretning i det hele taget.

Der er stik til TV, internet og telefon i alle boliger.

Vi rådgiver gerne i forbindelse med indretningen.

Rygning

Udgør et stort dilemma. Der kan dels være et sikkerhedsspørgsmål, dels har medarbejdere i pricippet ret til ikke at arbejde i boliger hvor der ryges.

Modsat er det beboerens eget hjem. Derfor er det tilladt at ryge i egen bolig, men det er et krav, at rygere enten anskaffer eller lejer en luftrensemaskine.