Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Ofte stillede spørgsmål

 

Spørgsmål Svar
Om indflytning
Hvordan får man en bolig på Holmegårdsparken? Man henvender sig via sin læge til visitationen i Gentofte Kommune.
Kan man komme på venteliste til en bestemt bolig? Når man er visiteret til plejehjem, bliver man opfordret til at besøge forskellige plejehjem og fremkomme med ønsker om et eller flere plejehjem.
Kan man få en rundvisning på Holmegårdsparken? Ja, det gør vi gerne. Kontakt dir. Linn Werner Hovind, 39 45 18 01 og træf aftale om tidspunkt.
Hvem drøfter jeg ønsker og forventninger med? Før indflytningen holdes der et møde med den nye beboer (hvis muligt) og de pårørende. Formålet er at afklare de gensidige forventninger og de ønsker der er til indflytning og ophold.
Boligen
Hvor stor er en bolig? I gennemsnit 47 m2. Boligen består af en stue og et badeværelse/toilet.
Rygning Det er tilladt at ryge i egen bolig. Dog er det et krav, at der købes eller lejes en luftrensemaskine. Alle andre steder er Holmegårdsparken røgfri.
Hvad findes der i boligen ved indflytning? Stuen er forsynet med en seng. Der er skabe i alle boliger. Der er kaldeapparat og stik til TV/radio, internet og telefon. Derudover møbleres boligen med beboerens egne ting.
Træning og aktiviteter
Hvilke muligheder er der for træning? I forbindelse med indflytning bliver man visiteret til funktionsbevarende træning og fælles aktivieter, der tilbydes via Aktivitetscenteret. Er behovet større og kan man selv betale, er der intet i vejen for at man selv træffer aftale med udefra kommende terapeut.
Økonomi
Hvad koster det at bo på Holmegårdsparken?

Boligen er en almen bolig. Huslejen fastsættes efter de faktiske omkostninger og godkendes af Gentofte Kommune. Ændres huslejen varsles det 3 måneder før. Der betales et indskud, der refunderes ved fraflytning; fratrukket udgifter til istandsættelse. De samlede udgifter til el, varme, vand og kabel-tv fordeles ligeligt mellem boligerne (der er ikke målere i de enkelte boliger). Opkrævning af husleje og á conto el, vand, varme og kabel-tv fremsendes af OK-Bolig via Betalingsservice.

Øvrig betaling for pleje, forplejning, vask etc. opkræves ligeledes via Betalingsservice. I forbindelse med indflytning indgås der kontakt om disse forhold.