Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Hvem bor her?

Beboerne på Holmegårdsparken er alle mennesker, som har fysiske og/eller psykiske handicaps og derfor ikke selv er i stand til at klare de daglige gøremål.

På Holmegårdsparken har vi ikke nogen afdeling specielt for mennesker med en demenssygdom. Herved opnår vi, at beboeren kan blive i samme bolig - i kendte rammer og med kendte ansigter - i al den tid de bor hos os.