Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Indflytning

I forbindelse med indflytningen holder afdelingslederen et møde med den ny beboer og dennes pårørende. Mødets formål er at afklare gensidige forventninger. En aftale om de ydelser der ønskes bliver gennemgået og underskrevet. Aftaler om evt. opbevaring af attestester træffes. Detaljer vedrørende ønsker og behov bliver drøftet.

Der sættes navneskilt op ved boligen og oversigtstavlen ved afdelingens indgang bliver ligeledes ajourført.

Serviceafdelingen og afdelingens personale bistår med de praktiske ting i forbindelse med indflytningen.

Klik her for at Holmegårdsparkens velkomstbrochure.