Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

For medarbejdere

Du skal ikke lede længere

FOTOS: Torben Eskerod

Sådan bor vi

Holmegårdsparken som arbejdsplads

Forudsætningen for "Det gode liv i Holmegårdsparken" er, at vi kan kalde os "Den gode arbejdsplads".

Derfor lægger vi vægt på et godt, tværfagligt samarbejde, et godt psykisk arbejdsmiljø, at den enkelte medarbejder føler sig set og hørt og oplever, at han og hun gør en forskel.

Vi forventer at alle medarbejdere lever op til de 3 parametre i figuren til venstre.

Vi tror på, at det største personalegode er at have de fornødne kompetencer til løse opgaverne. Derfor prioriterer vi undervisning og uddannelse højt.

For at imødekomme både den personlige og faglige udvikling tilbyder vi:

Oplæring

Alle medarbejdere gennemgår et oplæringsprogram i egen afdeling rettet mod de opgaver de er ansat til at løse.

Afdelingsvise temadage

Alle afdelinger afholder hver år en temadag, hvor alle medarbejdere deltager.

Intern undervisning

Emnerne kan have specifik eller mere generel karakter - planlagt på baggrund af ønsker eller efter hvad der rører sig.

Kurser, videre- og efteruddannelse

Enhver aktivitet, der kan medvirke til medarbejderens faglige og/eller personlige udvikling. Uddannelse kan være såvel længerevarende kompetencegivende forløb som kortere kurser, deltagelse i erfa-grupper, selvstudier m.m.

Kompetenceudviklingssamtaler

Der gennemføres årlige samtaler med den enkelte medarbejder. Samtalerne tager udgangspunkt i kompetenceprofiler for det personlige, faglige, samarbejdsmæssige og sociale samt organisatoriske plan.

Projekter

Vi iværksætter, gennemfører og evaluerer projekter med fagligt og organisatorisk fokus.

Elever og studerende

Holmegårdsparken er godkendt uddannelsessted for SOSU-assistentelever, -hjælperelever og sygeplejestuderende. SOSU-eleverne og de sygeplejestuderende vil under den praktiske uddannelse blive fulgt af den stedfortrædende leder i plejen, som gennemfører vejlednings-, refleksions-, forventnings-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler. De aftaler også møder, så de kan udveksle erfaringer, viden og inspiration.

Aktivitetscenteret er praktiksted for ergoterapeuter og har derudover SOSU-assistentelever og -hjælperelever i observationspraktik.

Internt afløserkorps

Holmegårdsparken har et internt afløserkorps, hvor både Holmegårdsparkens egne medarbejdere samt andre med relevant uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig baggrund kan ansættes.

Generelle bemærkninger vedrørende ansættelsesmuligheder og -former

 

 • Plejen

  • Dagtjeneste. 32/37 timer eller efter aftale. Sædvanligvis fra 7 til 15, weekendvagt hver 3. weekend.
  • Aftentjeneste. Sædvanligvis fra 15 eller 16 til 22 eller 23 (7/7 eller 5/2)
  • Nattjeneste. Sædvanligvis fra 23 til 07 (7/7 eller 5/2)
  • Internt afløserkorps. Ansættelse udelukkende som afløser eller i kombination med fast stilling
  • Weekends. Faste vagter
  • Weekend- og ferieafløser.

 • Centralkøkken og Café

  • Økonoma
  • Køkkenassistent
  • Ernæringsassistent
  • Køkkenmedhjælper
  • Studiejob.

 • Aktivitetscenter

  • Ergoterapeut
  • Fysiotereapeut
  • Beskæftigelsesvejleder
  • SOSU-assistent.

 • Plejeafdelingerne og serviceafdelingen

  • Køkken-/rengøringsmedarbejdere.