Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Administration

Kontorets ekspeditionstid er:

Mandag-Torsdag 9-15

Fredag 9-13.

Administrationen er stabsfunktion til direktionen.

I administrationen varetages alle opgaver vedrørende administration og økonomi i forbindelse med Holmegårdsparkens drift, beboeres ophold og medarbejdere.

Opgaver vedrørende Holmegårdsparkens IT-platform og hjemmeside varetages også her.

Holmegårdsparken er godkendt som uddannelsessted for kontorelever med administration som speciale.