Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Holmegårdsparkens samarbejde med Frivilligcenter Gentofte

Holmegårdsparken har etableret et samarbejde med Frivilligcenter Gentofte.

Samarbejdet er, sammen med stiftelsen af foreningen "Holmegårdsparkens Venner" (hvor vore frivillige er fødte medlemmer), platform for den uvurderlige, nødvendige og meget værdsatte frivillige indsats der ydes til gavn for vore beboere.

Formålet med samarbejdet er gennemførelse af flere aktiviteter og synliggørelse af den frivillige indsats.

Altsammen for at bevare og genantænde LIVSGLÆDEN hos vore beboere.

Link til Frivilligcenter Gentoftes hjemmeside.