Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

"Holmegårdsparkens Venner"

Foreningen "Holmegårdsparkens Venner" blev stiftet d. 7. juni 2012.

Det er en selvstændig medlemsforening til fordel for Holmegårdsparkens beboere.

"Holmegårdsparkens Venner" vil arbejde med en forstærket frivilligindsats, gennemføre en række beboeraktiviteter samt tage initiativer i lokalområdet til gavn for beboerne.

Foreningen optager støttemedlemmer. For 2013 er minimumskontingentet 250 kr, for 2014 bliver det 300. Kontingentet går ubeskåret til foreningens aktiviteter for beboerne. Interesserede kan henvende sig til Mary Kragh Jørgensen, telefon: 39 45 18 62 (mandag 13.00-13.50 og onsdag 9.00-9.50) eller e-mail: mjoe@holmegaardsparken.dk.

Indbetaling sker til foreningens konto. Reg.nr.: 4190. Kontonr.: 4190232050.

Frivillige i Holmegårdsparken er fødte, kontingentfrie, medlemmer.

ALLE er velkomne til at blive frivillig og til at blive støttemedlem.

Læs mere på denne side