Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Bevar eller genfind livsglæden - En god indflytning på plejehjem

 

Vi ønsker at:

  • sætte øget fokus på beboerens resurser frem for svagheder, tænde og eller bevare livsgnisten,
  • sikre en optimal indflytning og mindske graden af institutionalisering for herigennem at give beboeren et godt liv, frem til livets afslutning, ”lev livet, hele livet”
  • øge den tværfaglige indsats til fordel for beboerne.

 

Mål:

  • At alle medarbejdere i Holmegårdsparken tager udgangspunkt i beboernes resurser frem for svagheder (det hele menneske, ikke sygdommen eller problemerne).
  • At alle faggrupper deltager i beboernes indflytning med henblik på at beboeren hurtigt opnår kendskab til husets tilbud og rytme.
  • At udarbejde og beskrive serviceafdelingernes arbejdsgange i forhold til indflytningen.
  • At udarbejde en guide for hjemmebesøg forud for indflytning, herunder vejledning i møblering af plejeboligen.
  • At udarbejde en guide til interview vedr. livshistorien.

 

Metode:

Projektet tager udgangspunkt i Tom Kitwoods teori og i Jens Kofods ph.d. afhandling om ”Det at blive plejehjemsbeboer”, samt i den netop udgivne bog ”Den anden frekvens.”

Yderligere vil vi i videst muligt omfang anvende Jane Verity’s livsgnistkoncept. ”Livsgnistkonceptet er et vel gennemforsket, enkelt koncept, som genantænder livsgnisten og beriger livet for mennesker med demens, og enhver, der støtter dem.”

Alle medarbejdere skal modtage undervisning som beskrevet i undervisningsplanen. I forbindelse med undervisningen skal der udarbejdes guides og arbejdsbeskrivelser i forskellige temaer.

Projektet skal ledes af en projektleder, som er uddannet psykolog. Hun skal også undervise på samtlige niveauer og efterfølgende give opfølgende supervision ude i afdelingerne.

Projektbeskrivelsen kan hentes her.

Vores velkomsthæfte kan downloades her.

"Mit Liv" kan hentes her.

Artikler i Fag og arbejde maj 2010 kan hentes her.