Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

BMI-projekt på Holmegårdsparken

I disse år hører vi generelt meget om, at plejehjemsbeboere sulter og fra ernæringssagkyndige efterlyser man reelle handleplaner for plejehjemsbeboeres ernæring.

Gennemsnitlig er 2/3 af Holmegårdsparkens i alt 145 beboere undervægtige allerede ved indflytning på plejehjemmet og har et body mass index (BMI), der ligger mellem 12 og 24. Ifølge en rapport fra Ernæringsrådet, "Ernæring og aldring" fra 2002, anbefales det, at ældre mennesker >65 år har et BMI på mellem 24 og 29.

Et så højt BMI gør dem bedre rustede til at modstå sygdom og infektioner, forværring af eksisterende sygdom og svækkelse generelt.

Vi har et centralkøkken, der dagligt tilbereder traditionel mad til 145 beboere samt ca. 100 cafégæster, der fortrinsvis er hjemmeboende pensionister fra lokalområdet. Køkkenet tilbereder sygehuskost med en fedtprocent på 50 %, har et tæt samarbejde med alle 6 plejeafdelinger og leverer gerne specielle menuer tilpasset den enkelte beboer.

Vi er vidende om, at der er nogle indre faktorer, der påvirker en beboers lyst til at spise. Depression, tristhed, fysisk sygdom, fysisk handicap, stort medicinforbrug, dårlige tænder og gentagne akutte infektioner er faktorer, som de dagligt må kæmpe med.

De ydre faktorer, såsom stemningen omkring måltidet, serveringen, borddækningen og udbuddet af mad, er en anden faktor, som vi mener har stor betydning for lysten til at spise.

Med dette projekt ønsker vi at sætte fokus på både de indre og ydre faktorer i håb om, at beboerne får lyst og evne til at spise mere og tage på i vægt.

Projektbeskrivelsen kan hentes her.

Pressemeddelelse kan hentes her.