Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Fokus på demens

Omkring 85% af alle vore beboere har en eller anden form for demenssygdom i svagere eller stærkere grad. Det kræver en særlig viden at pleje demensramte mennesker, således at de mister mindst mulig værdighed og så det forebygges, at unødige konflikter og vanskeligt håndterbare situationer opstår.

Demensundervisningen har medført omlægning af måltiderne, således at beboere, der før fik hjælp i forbindelse hermed, nu i langt højere grad er blevet i stand til at spise selv, ligesom der er kommet fokus på daglige aktiviteter i dagligstuen.