Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Smerteobservation og smertelindring til demente beboere

På Holmegårdsparken har vi intensiveret vores fokus på smerteobservation og smertelindring.

Internationale undersøgelser viser, at 83 % af samtlige plejehjemsbeboere har smerter i én eller anden grad, og især mennesker med en demenssygdom får måske ikke den smertelindring, som de rent faktisk har behov for. Dels er det ofte en god idé at anvende den ovenfor viste VAS-skala, hvor beboeren ved at pege kan indikere hvor ondt det gør, dels at bruge et MAI-10 skema.

 

Overlæge Bettina Husebø fra Bergen Røde Kors Sykehjem har beskrevet denne problematik i sin doktorafhandling, som hun forsvarede ved Universitetet i Bergen juni 2008 og har udfærdiget et smerteobservationsskema, som har vundet stor international anerkendelse.

Vi har været så heldige, at komme i kontakt med Bettina Husebø og har tilmed fået hendes tilladelse til at oversætte hendes smerteobservationsskema fra engelsk til dansk mhp. at implementere skemaet på Holmegårdsparken samt udbrede kendskabet til det i Danmark.

Bettina Husebø kalder sit skema for MOBID-2. Vi har valgt at kalde vores danske udgave for

MAI-10. Bogstaverne står for Mobilitet – Adfærd – Intensitet og tallet 10 angiver, at der er 10 spørgsmål, der skal besvares.

Brugen af observationsskemaet fordrer, at beboeren skal udføre nogle enkle øvelser. Medarbejderen vil så, i samråd med beboeren, vurdere om øvelserne medfører smerte og i bekræftende fald, hvor stærke smerterne er på en skala fra 0 – 10 (VAS-skala). Samtidig skal de på en tegning indtegne hvor på kroppen smerterne opleves.

I nogle tilfælde vil vi måske bede pårørende om at hjælpe os med at forstå smerten, idet vi kan have brug for at vide noget om tidligere traumer osv.

Vores håb er, at brugen af skemaet vil kunne sikre beboerne på Holmegårdsparken en sufficient smertebehandling og en øget livskvalitet.

Smerteobservationsskemaet vil vi bruge hos alle nye beboere, der flytter ind samt når vi har en mistanke eller en tvivl omkring smerter. Skemaet vil vi samtidig bruge ved evalueringen af, om vores ændring af praksis har haft en effekt. Ændring af praksis kan dreje sig om, at bruge nogle andre hjælpemidler, ændre på arbejds- og/eller døgnrutiner og måske også et ønske om, at ændre på en medicinsk behandling.

Skemaet kan downloades her.