Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Holmegårdsparken 2015

Et anderledes plejehjemsbyggeri

Holmegårdsparken har gennem de sidste 3½ år gennemgået en radikal ændring, idet hele den gamle bygningsmasse er revet ned og plejehjemmet fremstår nu som et moderne byggeri med smukke, brugervendlige boliger. Parken forventes færdiggjort ultimo august/primo september.

Baggrunden for ombygningen var et værdiprogram indeholdende en række betingelser, byggeriet skulle opfylde.

Vi ønsker at vores plejeboliger opfylder en række betingelser:

 • Hjemlighed. Hr. Hansen, skal ikke reduceres til ”plejehjemsbeboer”, men til at hr. Hansen flytter til en bolig, som understøtter det liv, han fortsat gerne vil leve.
 • Materialevalg, som er så lidt institutionspræget som overhovedet muligt.
 • Boligerne skal være så fleksible at de understøtter den enkelte.
 • Fokus på lys, lyd, farver og genkendelighed.
 • Behovet for fællesskab og tilbagetrukkenhed
 • Understøtter at de medarbejdere beboerne kan se og kontakte, er de medarbejdere der giver værdi og tryghed for beboerne.
 • Ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne.
 • Vindue i badeværelserne (ikke bygget i plejehjemsbyggerier de sidste 40 år).
 • Karnapper i stedet for altaner.
 • Æstetisk smukt, matche de omkring liggende villaer.
 • Inddrager det omkringliggende samfund, fremfor at isolere beboerne, hvad vi tror på giver livskvalitet.
 • Parken måtte ikke plastres til af bygninger.
 • Give beboerne en naturlig oplevelse og lyst til at gå tur i vores park og benytte vores cafe.
 • Bæredygtigt, energiklasse 2015, samt LAR (lokal afledning af regnvand).

Alle de nye bygninger er forbundet med et tunnelsystem, som gør det enkelt at færdes, også i dårligt vejr.

Centralt i parken ligger vores køkken med tilhørende café.

"Mineslyst", den oprindelige gamle hovedbygning, er bevaret og renoveret. Her er etableret træningsfaciliteter, frisørsalon, tandklinik samt kontorer til administrationen. Vores kirke er som hidtil beliggende i denne bygning.