Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Smiley

Fødevarestyrelsen gennemfører løbende kontrol af vores køkkener og uddeler smileys. Vores køkkener har modtaget den fineste udmærkelse Fødevarestyrelsen uddeler: en Elite Smiley. Denne uddelses kun til køkkener der har modtaget en Glad Smiley under de seneste 4 eller flere kontroller og har været kontrolleret uden nogen bemærkninger i mindst 12 måneder.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter

Centralkøkkenet har elite-smiley.

Link til Fødevarestyrelsens kontrolrapport for Centralkøkkenet.