Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Holmegårdsparkens historie

Holmegårdsparken er en selvejende institution, grundlagt i 1859 af den københavnske læge Ludvig Israel Brandes (1821-1894) og er således Danmarks ældste plejehjem.

Som læge ved Almindeligt Hospitals medicinske afdeling og den dertil knyttede lemmestiftelse, satte han sig for at oprette en stiftelse for uhelbredelige syge af borgerstanden.

Ludvig Israel Brandes troede ikke på, at det offentlige magtede at løse sociale problemer. Han besluttede derfor at søge at oprette den nye stiftelse for private midler. For at gøre opmærksom på sin sag og anmode om bidrag, skrev han hårrejsende, dramatiske artikler i Berlingske Tidende om de kummerlige forhold på lemmestiftelserne. Det medførte, at bidragene begyndte at strømme ind. Både i form af kontante donationer og efterfølgende testamentarisk. Således så Københavns Sygehjem dagens lys i 1859. Hjemmet lå på Landbohøjskolens marker på Frederiksberg og havde på daværende tidspunkt 50 pladser, som dog hurtigt blev udvidet til 100 pladser.

I tiden efter århundredeskiftet var private tilskud ikke tilstrækkelige til at dække driftsomkostningerne, hvorfor bestyrelsen så sig tvunget til at sælge ejendommen på Frederiksberg.

I 1918 blev ejendommen på Frederiksberg solgt og den nuværende bygning på Ordrupvej købt.

I 1951 skiftede hjemmet for første gang navn til København og omegns Sygehjem og igen i 1986 tog plejehjemmet navneforandring til det navn vi kender i dag som Holmegårdsparken.

Holmegårdsparken huser i dag 120 beboere fordelt på 6 afdelinger. Som Danmarks ældste plejehjem har vi naturligvis stolte traditioner. Men Holmegårdsparken er også et moderne plejehjem der søger at udvikle sig til gavn og glæde for beboerne og medarbejderne.