Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Holmegårdsparkens organisation

Holmegårdsparkens daglige ledelse varetages af direktionen. Direktionen har det overordnede ansvar for institutionens drift, økonomi og faglige niveau overfor bestyrelsen.