Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Bestyrelsen

Holmegårdsparken ledes af en bestyrelse, der består af mindst 8 og højst 15 medlemmer.

Formand: Advokat Nicolai Horten

Næstformand: Senior Vice President Stig Hoffmeyer

Vicedirektør Hans Peter Jensen

Advokat Ole Olsen

Specialkonsulent Freddy Svitring

Læge Birgit Karskov

Medarbejderrepræsentant: Mary Kragh Jørgensen