Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Direktør og ledelse

Holmegårdsparkens direktør har det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift. Ledelsen består i øvrigt af ledere i plejen, en chefsygeplejerske og regnskabschef samt ledere i serviceafdelingerne.

Der er yderligere tilknyttet administration og sekretariat.

Direktør

Linn Werner Hovind

Telefon: 39 45 18 01

E-mail: linnho@holmegaardsparken.dk

Administration

Kontorets ekspeditionstid er:

mandag-torsdag 9-15

fredag 9-13.

I administrationen varetages alle opgaver vedrørende administration, økonomi i forbindelse med Holmegårdsparkens drift, beboeres ophold og medarbejdere, Holmegårdsparkens it-platform og hjemmeside.