Holmegårdsparken
Holmegårdsparken

Plejeafdelingerne

Holmegårdsparken er bolig for 120 beboere fordelt på 6 afdelinger.

Hver afdeling ledes af en afdelingsleder. Medarbejderne er sygeplejersker, SOSU-ass., SOSU-hj. samt ufaglærte. Dertil kommer ergo- og fysioterapeuter, beskæftigelsesvejleder og en musikpædagog. Det tilstræbes, at der på hverdage møder en leder samt 6-7 medarbejdere. I weekender samt på helligdage er der 5 medarbejdere. Om aftenen er der tre medarbejdere fra kl. 15 til 23. Om natten er der en medarbejder på hver afdeling. Ud over medarbejdere i plejen har hver afdeling egne medarbejdere som varetager rengøring.

Alle beboere har tilknyttet en kontaktperson med et særligt kendskab til den pågældende.

Spørgsmål vedrørende den enkelte beboer besvares bedst, såfremt de rettes til kontaktpersonen eller afdelingslederen.

I de enkelte afdelinger arbejdes der til stadighed på at øge kvaliteten i omsorgen for beboerne.

Vi tilstræber at give beboerne oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret. Gåture i det skønne område der omgiver os, hyggestunder i dagligstuen, busture til vandet, fester sommerferie et sted i Danmark og i udlandet, madklubber og mandeklubber, besøg i Tivoli, musik/sang og historiefortælling er blot et lille udpluk af afdelingernes aktiviteter.

Vi lægger stor vægt på, at beboerne oplever maksimal frihed og har størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og derfor er det naturligvis beboerne der sætter dagsordenen. Det mener vi, er med til at kendetegne "Det gode liv i Holmegårdsparken".

 

 

Afd. Afdelingsleder Telefon
A Elena Hoseini 39 45 18 21 elho@holmegaardsparken.dk
B Betina Bøytler 39 45 18 26 beboe@holmegaardsparken.dk
C Anette Nielsen 39 45 18 41 tn@holmegaardsparken.dk
D Pia Hansen 39 45 18 46 piahan @ holmegaardsparken.dk
E Majbritt Jensen 39 45 18 31 mj@holmegaardsparken.dk
F

Catharina Wad Høgsbro

39 45 18 36 cwh @ holmegaardsparken.dk

 

Herunder er links til Fødevarestyrelsens smileys til køkkerne i de respektive afdelinger - klik blot på bogstavet.

A - B - C -D -E - F