Visitation

For at blive tildelt en plejebolig skal man visiteres (godkendes) af kommunen. Det kan ske på eget eller på kommunes initiativ. Der er frit plejehjemsvalg i Danmark. Det betyder, at det er muligt at vælge plejehjem uden for egen kommune. Såfremt man ønsker at flytte til et plejehjem uden for egen kommune, skal man visiteres af begge kommuner.

Holmegårdsparken har driftoverenskomst med Gentofte kommune, og er underlagt kommunes visitationspraksis. Først når visitationen er gennemført kan man skrive sig op til en plejebolig.

Rundvisning

Vi tilbyder alle interesserede en rundvisning af Holmegårdsparken. Rundvisningen tager en time, og giver kommende beboere og pårørende en mulighed for at fornemme hjemmets stemning og drøfte muligheder.

Ønsker du at besøge os for at få en rundvisning kontakt:

Direktør Linn Werner Hovind
Tlf. 39 45 18 01
linnho@holmegaardsparken.dk

Eller

Souschef Anette Nielsen
Tlf. 39 45 18 05
tn@holmegaardsparken.dk

Har du ikke mulighed for at besøge os, kan du se vores virtuelle rundvisning.

Se video