Skip to main content

Fysioterapeut Line Barner Henriksen

Baggrund

Line er uddannet fysioterapeut anno 2017, og har været ansat på Holmegårdsparken siden januar 2018. Sideløbende med sin ansættelse ved Holmegårdsparken, har hun taget en efteruddannelse som Forflytningsvejleder.

Daglige opgaver

Jeg er ansvarlig for tre af Holmegårdsparkens afdelinger, hvor jeg hjælper beboerne med forskellige former for aktiviteter. Det er bl.a. vedligeholdende træning, genoptræning, lettere massage og udspænding af muskler. Beboerne har meget forskellige behov, lyst og ressourcer og derfor er mit arbejde med de ældre meget varierende.

Som forflytningsvejleder varetager jeg bestilling og administration af arbejdsredskaber til plejepersonalet, samt beboernes personlige hjælpemidler. Det gælder midler som støtter beboerens funktion som fx loftlift, stålift og kørestole.

Drømmearbejdet

Mit arbejde på Holmegårdsparken, opfylder mine drømme om at arbejde med mennesker, og gøre en forskel for den enkelte beboer. Jeg mærker på tæt hold, hvordan træning hjælper den ældre med fx at vedligeholde og forbedre gangfunktion og balance. Det er bekræftende at være med til at øge beboerens livskvalitet, og hjælpe med at bibeholde så mange funktioner som muligt. Jeg nyder også den personlige kontakt til beboeren, som ofte fortæller spændende historier fra et langt liv.

Tværfagligt samarbejde

Det faglige niveau og engagement er højt på Holmegårdsparken. Jeg er dagligt i dialog med hele plejeenheden, og er altid opdateret på hvilke beboere der har behov for særligt tilsyn ift. træning og hjælpemidler. Arbejdskulturen er noget helt særligt på Holmegårdsparken, og jeg nyder at være en del af fællesskabet.

Plads til at lære nyt

Der er mange faglige tiltag på Holmegårdsparken. Vi søger kontinuerligt efter ny og relevant viden, og alle ansatte bliver undervist i demens og kommunikation samt terminal og palliativ pleje. Jeg bliver dygtigere hele tiden, og med forståelse for demens kan jeg bedre forstå de ældres vanskeligheder.

Det betyder meget for mig, at fagligheden er vægtet højt, og at der er mulighed for at lære nyt, både gennem undervisning og efteruddannelse. Min efteruddannelse i forflytning har givet mig rigtig gode kompetencer. Det er fedt at kombinere dette med fysioterapi, og i større grad varetage beboerens velbefindende i en helhed.

Innovativ arbejdsplads

Vi inkorporerer og afprøver jævnligt velfærdsteknologier, som kan hjælpe og stimulere beboeren i hverdagen. Det kan være alt fra spiserobotter til musikpuder. Senest er vi blevet en del af et studieprojekt der omhandler cykeltræning med VR-briller. Det er motiverende at inddrage teknologier som kan give de ældre en større livsglæde. Der er mange spændende projekter i kikkerten, og jeg glæder mig at se hvad vi kan gøre i fremtiden.

Vil du være en del af Holmegårdsparken?

Se ledige stillinger