Om os

Holmegårdsparken er et velfungerende hjem, som drives af dygtige og motiverede medarbejdere. Det er vores vigtigste opgave at give beboeren en tryg og meningsfuld tilværelse. Vi lægger stor vægt på at den ældre ikke reduceres til ’plejehjemsbeboer’, og i stedet oplever frihed og støtte til at leve det liv, beboeren ønsker. Derfor har vi blik på det hele menneske, og den individuelle beboers behov. 

Vi har eget køkken, som hver dag laver ernæringsrig og velsmagende mad fra bunden. Dertil har vi gode fællesarealer, faciliteter, egen café og en 22.000 m2 parklignende have. Vores frivillige arrangerer og gennemfører regelmæssigt en lang række aktiviteter til stor glæde for beboerne.

Holmegårdsparken er et somatisk hjem, og vi kan støtte beboeren uanset hvilke vanskeligheder beboeren måtte have. Derfor har vi ingen afdelinger specielt for mennesker med demens eller andre sygdomme. Herved opnår vi at beboeren kan blive i samme bolig - i kendte rammer og med kendte ansigter - i al den tid de bor hos os. Beboere bliver behandlet som mennesker med egne holdninger og livshistorie. Den ældre har stor indflydelse på egen hverdag, og hjælp og omsorg sker på en måde der støtter beboeren i at være ”sig selv” og mest muligt selvhjulpen. Livskvalitet og behov i hverdagen er individuelt, og vi tilrettelægger vores hjælp, pleje og omsorg således at vi bedst muligt imødekommer den ældres ønsker og vaner.

Fokusområder

Demens på Holmegårdsparken

De fleste af vores beboere har en demenssygdom i svagere eller stærkere grad. Det kræver et særligt hensyn, at sikre trivsel og pleje for demensramte. Vores plejepersonale er undervist i demens, og arbejder alle på at skabe et demensvenligt miljø. Vi tilpasser omgivelserne til den demensramte, hvor ro, tålmodighed og genkendelighed er centralt. I omgang med beboeren er vi nærværende og tydelig i vores kommunikation og kropssprog.

Palliation i Holmegårdsparken

Livet skal leves hele livet. Men når livets uundgåelige afslutning nærmer sig, ønsker vi at gøre denne værdig, tryg og skånsom. Derfor anvender vi den viden og filosofi, der er i hospicetanken, til terminal pleje og omsorg. Vi har et tæt samarbejde med både huslæge og læger. Vores personale modtager alle undervisning i palliativ pleje, og er i stand til at give fornøden medikamentel behandling til at lindre svære symptomer. Vi arbejder med åbenhed og støtte til pårørende, som også har brug for at blive set, hørt og accepteret i den svære tid. Hos os dør beboere i trygge rammer blandt kendte ansigter.

Det gode liv i Holmegårdsparken

Kernen i alt hvad vi gør har udgangspunkt i vores mission for Det gode liv i Holmegårdsparken. Det mener vi, er et ophold, der imødekommer den individuelle beboers behov for pleje og omsorg og selvudfoldelse. Derfor har vi fokus på den enkelte beboers ressourcer frem for svagheder. Det er vores mission at tænde og bevare livsgnisten.

 

Danmarks ældste plejehjem

Holmegårdsparken blev i 1859 grundlagt af lægen Ludvig Israel Brandes, som det første plejehjem i Danmark. Brandes ønskede at oprette en institution for uhelbredelige syge mennesker, for at de kunne modtage den nødvendige pleje. Brandes stolede ikke på den offentlige handlekraft, og søgte derfor private midler. For at skabe opmærksomhed om sin sag, skrev han en række dramatiske artikler til Berlingske Tidende, om de syge og fattiges usle forhold. Det medførte at bidragene begyndte at strømme ind, og således blev hjemmet grundlagt.

Hjemmet gik først under navnet Københavns Sygehjem, og havde adresse på Frederiksberg med plads til 50 beboere. I 1951 skiftede hjemmet navn til København og omegns Sygehjem, og igen i 1986 skiftede hjemmet navn til det vi i dag kender som Holmegårdsparken. I 1918 solgte hjemmet ejendommen på Frederiksberg, og opkøbte den nuværende adresse i Ordrup. Stedet gennemgik i 2015 en total renovation, og huser i dag 120 beboere i moderne og indbydende lejligheder. Hjemmet vandt kategorien ”Bolig” i Årets Byggeri 2016.

I Holmegårdsparkens have findes en buste af Brandes, som et smukt minde om hans godhjertede initiativ. Busten er udført af billedhuggeren Axel Hansen (1853-1955).