Mission

Det er vores mission at skabe Det gode liv i Holmegårdsparken. Vi skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst muligt omfang imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Beboeren skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af egen identitet.

Det gode liv i Holmegårdsparken skal være kendetegnet ved:

 • respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne
 • individuel pleje og omsorg
 • hjælp til at fremstå velsoigneret
 • sund afvekslende kost tilpasset den enkelte beboer
 • aktiviteter og oplevelser der er med til at stimulere, bevare og vedligeholde personlige ressourcer
 • lav grad institutionalisering
 • sund og afvekslende kost – smukt anrettet og tilpasset til enkelte
 • en værdig livsafslutning
 • godt samarbejde med pårørende.

Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved:

 • gensidig respekt
 • afklaring af gensidige forventninger
 • højt informationsniveau
 • gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende
 • åbenhed for forslag og konstruktiv kritik.

Vores værdigrundlag og mission er indlejret i målet om at tilvejebringe Det gode liv i Holmegårdsparken.Det er definerende for vores arbejdsgang og for de overbevisninger der udgør kernen i Holmegårdsparken. Missionen er udarbejdet af ledelsen og medarbejderne i fællesskab. 

Målsætninger

Vores mission påvirkes og understøttes af vores enkeltstående mål for organisationen, ledelsen, medarbejderne samt de gældende love og retningslinjer. Fire gange årligt afholder vi undervisning i målsætningerne, så alle har et fælles udgangspunkt og mål for det daglige arbejde.

Læs mere om vores målsætninger nedenfor:

Mål for organisationen

Holmegårdsparken skal være kendetegnet ved at:

 • vi er en professionel og ansvarligt ledet virksomhed
 • samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er respektfuldt og åbent
 • vi prioriterer høj kvalitet i opgavernes løsning
 • vi prioriterer det psykiske arbejdsmiljø højt
 • vi lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde
 • vi prioriterer faglig og personlig udvikling højt
 • vi lægger vægt på åbenhed og anerkendende dialog
 • vi rekrutterer og fastholder kompetente medarbejdere
 • vi tør gå nye veje, afprøve ideer og alternative måder at organisere os på.

Mål for medarbejdere

Medarbejderen er bevidst om egen rolle og indsats for Det gode liv i Holmegårdsparken.

Det opnås ved at medarbejderen:

 • bidrager aktivt til at imødekomme vores mission
 • er positiv – og positivt indstillet overfor såvel arbejdet som samarbejdet
 • er empatisk og udviser omsorg samt interesse for både beboere og kolleger
 • har forståelse for, og viden om, kerneopgaven
 • har et højt kommunikations- og informationsniveau
 • indgår i og overholder aftaler
 • deler viden, udviser initiativ og kommer med nye ideer
 • udviser loyalitet over for fællesskabet og respekterer forskelligheder
 • giver anerkendende feedback, opmuntring og skulderklap.

Mål for ledelse

Afdelingsledere har ansvaret for faglighed, medarbejdere og økonomi i egen afdeling, samt egen afdelings integration i Holmegårdsparkens overordnede helhed. Lederen har desuden ansvar for at skabe rammer for trivsel, tryghed og tolerance i egen afdeling og hus.

Dette opnås ved at lederen:

 • opstiller mål og opnår resultater i henhold til vores mission
 • har viden om den enkelte beboer og dennes behov
 • er synlig i alle vagter
 • er opmærksom på og anvender medarbejdernes individuelle kompetencer
 • motiverer medarbejderne til personlig og faglig udvikling
 • planlægger under hensyn til helheden
 • uddelegerer i videst muligt omfang relevante opgaver
 • udviser økonomisk ansvarlighed i forhold til eget og Holmegårdsparkens samlede budget
 • fremviser loyalitet overfor fælles beslutninger
 • tager ansvar for egen personlige og faglige udvikling
 • er ansvarlig for, at hele ansættelsesforløbet for den enkelte medarbejder forløber på en saglig og ordentlig måde.

Mål for politik, love og retningslinjer

Holmegårdsparken arbejder med respekt for:

 • sundhedsstyrelsens love og retningslinjer
 • Gentofte Kommunes politik og driftsoverenskomst
 • Gentoftes Kommunes udstukne budget
 • funktionærloven og faglige overenskomster
 • serviceloven
 • sundhedsloven
 • arbejdsmiljø
 • loven om patienters retsstilling
 • loven om almennyttige ældreboliger.