Nye rammer for pårørende og beboer

Det er en stor forandring at flytte til plejehjem både for den der flytter, og for de nærmeste pårørende. Den pårørende kender beboeren bedst, og derfor støtter vi pårørende i at være en ressource for beboeren, i det omfang det er passende og realistisk. Det er vores mål at skabe et godt samarbejde mellem plejepersonale og pårørende, som baserer sig på god dialog og tillid. Ved indflytning taler vi med beboer og pårørende om gensidige forventninger og behov.

Besøg

Beboere og pårørende kan forsætte deres relation og vaner på samme måde som før flytning. Pårørende er altid velkomne på Holmegårdsparken, og kan tage del i aktiviteter og spisning mod enkeltbetaling.

Se infoskærme hjemmefra

I fællesarealerne er der installeret interaktive info-skærme, udviklet til mennesker med behov for brugervenlig it. Skærmene, der har touch-funktion, giver et overskueligt indhold af dagens aktiviteter, madplaner, medarbejdere på arbejde og mere til. Skærmene er nemme at interagere med, og er med til at give beboeren en større følelse af at "kunne selv", fordi de ikke er nødsaget til at spørge om f.eks. madplan og dagens aktiviteter. Pårørende kan tilgå skærmenes indhold hjemmefra via egen computer.

Beboer- og pårørenderåd

Beboer-og og pårørenderåd er et forum for dialog med formålet om at skabe de bedst mulige forhold for Holmegårdsparkens beboere. Der afholdes årligt fire møder - med mulighed for ekstraordinære møder.

Hvem deltager i rådet?

Rådet består af beboer-og pårørenderepræsentanter fra vores forskellige plejeafdelinger, Holmegårdsparkens ledelse, en medarbejder og en repræsentant fra seniorrådet i Gentofte kommune.

Hvad er rådets opgaver?

Det er rådets opgave at varetage beboernes interesser, og behandle forslag til forbedring af beboernes dagligdag.

Rådet skal høres og inddrages i:

  • Tilsynsrapporter i forbindelse med de kommunale tilsyn.
  • Tilsynsrapporter i forbindelse med tilsyn ved embedslægen.
  • Fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær mm.

 

Afdelingernes pårørenderepræsentanter:

Afd. A - Vacant
mail.
Tlf. 

Afd. B - Jette Romsdal
jetteromsdal@gmail.com
Tlf. 

Afd. C - Lilian Ladefoged

liliangorm@gmail.com

Tlf. 

Afd. D - Henny Nielsen
golferne@live.dk
Tlf. 

Afd. E - Birgit-Malene Block
b-mb@live.dk
Tlf. 20730110

Afd. F - Hanne Cortsen
hannewilly@gmail.com
Tlf.