Indflytning
Beboeren og/eller de pårørende skal selv arrangere flytning. Dette skal ske efter aftale med afdelingslederen.

Alle beboere får tilknyttet en kontaktperson ved indflytning.

Indretning af plejebolig
At flytte på plejehjem betyder for mange, at de skal skille sig af med personlige ejendele og møbler erhvervet gennem et langt liv. Mange beboere har haft en yndlingskrog i hjemmet, og vi anbefaler at den efterlignes mest muligt i boligen.

Plejeboligen er både et personligt hjem og en arbejdsplads. Vi anbefaler derfor, at den øvrige indretning er uden for mange møbler, der kan besværliggøre plejen. Det gælder f.eks. gulvtæpper, som gør det sværere at bruge rullestol og giver risiko for fald.

Nye beboere og pårørende inviteres til indflytningssamtale med afdelingslederen for at afklare gensidige forventninger og ønsker. En måned efter indflytning indbyder afdelingslederen beboer og pårørende til evalueringssamtale for at afstemme og tilpasse ønsker og behov.

Holmegårdsparken samarbejder med boligadministrationen OK-Bolig. Spørgsmål vedr. husleje, kontrakter og vedligeholdelse skal rettes til OK-Bolig.

Kontaktinformation: tlf. 3385 4570 mandag-torsdag kl. 10-14.

Mail: bolig@ok-fonden.dk

Holmegårdsparkens lejligheder er almene boliger, og huslejen fastsættes efter de faktiske omkostninger og godkendes af Gentofte Kommune. De samlede udgifter til el, varme, vand og kabel-tv fordeles ligeligt mellem boligerne på hver afdeling. Opkrævning af husleje og øvrige udgifter fremsendes af OK-Bolig via betalingsservice.

Boligstøtte
Alle beboere kan søge boligstøtte.

Læs mere om boligsøtte i Gentofte kommune.

Holmegårdsparken har en kollektiv indboforsikring, som dækker ved tydeligt indbrud. Vi anbefaler, at beboeren selv tegner en personlig tillægsforsikring.

Det er tilladt at ryge i egen lejlighed, dog er det et krav, at der installeres et såkald FIreEater-anlæg. Yderligere kan der købes eller lejes en luftrensemaskine. Det er muligt at leje en rensemaskine gennem Holmegårdsparken.

 

Boligen er beboerens eget hjem. Derfor er familie og venner altid velkomne på besøg. Besøgende er også velkommen til at spise med mod enkeltbetaling.

Det er desværre ikke en mulighed at holde dyr i Holmegårdsparken, men hundebesøg er meget velkommen.

Livets afslutning
Livets afslutning er naturlig, og vi ønsker ikke, at det skal være et tabu. Vi opfordrer beboeren til at tale åbent om ønsker og tanker ifb. livets afslutning. Vi efterstræber, at både medarbejdere og pårørende er bekendt med beboerens ønsker og valg i forbindelse med døden.

Ophør af lejemål if. med dødsfald
Når lejemål ophører i forbindelse med dødsfald skal opsigelsen ske hurtigst muligt.
Holmegårdsparken har eget morsrum, hvor den afdøde beboer kan ligge indtil begravelsen (eller bisættelsen) finder sted.

Opsigelse af lejemål
Ønsker beboeren at fraflytte plejeboligen, er opsigelsen tre måneder.

OK-Bolig er udlejer af boligerne og opsigelse skal ske dertil på tlf. 3385 4570.

Træningsrummet er til fri afbenyttelse for Holmegårdsparkens beboere. Vi har fysioterapeuter som tilbyder hjælp til træning og vedligeholdelse af personlig fysik. Træning og aktiviteter kan foregå individuelt eller på hold.

Alle beboere er velkomne i Holmegårdsparkens smukke kirke, hvor præst Lisbet Rømer holder gudstjeneste kl. 13.30 onsdage i ulige uger.

Præsten tilbyder også samtaler for alle beboere.

Kontakt til præsten kan ske på tlf. 8817 4066.

Bisættelser kan afholdes i kirken.
 

Holmegårdparkens beboere har fortrinsret til frisørsalonen. Er der ledige tider kan andre interesserede benytte salonen. 

Salonen har åben onsdag-fredag kl. 09.00 – 16.30.

Grundet sygdom er salonen i en periode kun åben fredage kl 9:00 - 16:30.

Kontakt frisøren på tlf. 39 45 18 99

Klinikkerne tager imod borgere i nærområdet som har behov for sygepleje og tandbehandlinger.

Begge klinikker forvaltes af Gentofte kommune.

Velkomstpjecen er under opdatering.