Skip to main content

Læs om vores arbejdsplads, medarbejdere og MED-udvalg

Den gode arbejdsplads

Holmegårdsparken er en rummelig arbejdsplads, hvor vi arbejder i fællesskab og løser opgaver på tværs af fagligheder. Vi søger kollegaer med et positivt sind, der sætter en ære i at udføre pleje- og omsorgsopgaver.

For at skabe Det gode liv i Holmegårdsparken, skal vi også kunne kalde os den gode arbejdsplads. Det mener vi er en arbejdsplads der beror på tolerance, faglighed og respekt. Vi har fokus på et sundt og godt arbejdsmiljø, og tror på at en god arbejdsplads giver de bedste medarbejdere. Vi betragter alle ansatte som betydningsfulde, og lægger vægt på at den enkelte medarbejder føler sig set og hørt.

Kurser, videre- og efteruddannelse

En stærk faglighed bringer gode medarbejdere, og derfor prioriterer vi undervisning og uddannelse højt. Som medarbejder i Holmegårdsparken kan du derfor forvente at få en grundig oplæring, afdelingsvise temadage, intern undervisning samt kompetence- og udviklingssamtaler. Som medarbejder har du også mulighed for at deltage i korte og længerevarende selvstudier, kurser og kompetencegivende forløb. Vi efteruddanner både den enkelte medarbejder og medarbejdergrupper.

Medarbejderfordele

Som ansat får du del i vores mange medarbejdergoder:

 • Massageordning
 • Fodterapi
 • Rabat i Caféen
 • Mulighed for at være medlem af personaleforeningen
 • Fri adgang til træningsfaciliteter.
   

Elever og studerende

Holmegårdsparken er et godkendt uddannelsessted for SOSU-assistentelever, hjælperelever og sygeplejestuderende.

Vi har samarbejde med Gentofte kommune og tager personer i praktik, løntilskud og arbejdsprøvning.

Medarbejdere

På Holmegårdsparkens plejehjem har vi ca. 180 faste medarbejdere. Disse er fordelt i følgende faggrupper:

 • Fysioterapeuter
 • Beskæftigelsesvejleder
 • SOSU-assistenter
 • SOSU-hjælpere
 • Sygeplejere
 • Sygeplejersker
 • Kok
 • Økonoma
 • Køkkenassistenter
 • Ernæringsassistenter
 • Køkkenmedhjælper
 • Køkken-/rengøringsmedarbejdere
 • Præst
 • Ufaglærte (Studerende fx. sygeplejerske- og medicinstuderende)

Foruden de faste medarbejdere har vi et internt afløserkorps.

Mød vores medarbejdere

- og få et indblik i hverdagen på Holmegårdsparken

JOB HOS HOLMEGÅRDSPARKEN

Se ledige stillinger.

MED-Udvalg

Holmegårdparkens MED-udvalg består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejdere fra alle seks afdelinger. MED-udvalgets formål er at inddrage og give medarbejderne indflydelse på arbejdspladsen.

Udvalget varetager interesser og emner som stilles af medarbejderne og vedrører fx arbejdsmiljø, trivsel og udvikling af arbejdspladsen.

Der afholdes ca. fire møder årligt.